Saliec nu!

22.00 EUR
kubs 2
kubs
kubs 3
saliec nu
saliec nu 2
kubs 2
kubs
kubs 3
saliec nu
saliec nu 2

Saliec nu!

Spēle sastāv no 7 dažādām formu figūrām. Spēles komplektā 72 uzdevumi, kas sakārtoti pēc principa no vieglākā uz grūtāko.

Šī spēle ir veidota tā, lai ar to varētu nodarboties bērni jau 4-5 gadu vecumā. Vēlams, lai spēlē iesaistās arī vecāki.

Īpaši interesanta un vērtīga šī spēle ir skolēniem un pieaugušajiem! Šī spēle attīsta zīmējuma telpisko izpratni, abstrakto domāšanu, iztēli un kombinēšanas prasmi. Paaugstina bērna intelektuālās spējas, ja ar to nodarbojas nopietni. Palīdz veidot nepieciešamās rakstura īpašības, piemēram, mērķtiecību, centību, neatlaidību, pacietību. Spēles galvenais mērķis ir rosināt bērnu radoši domāt, veidojot jaunus tēlus un figūras. Tieši šī darbība vecākiem un pedagogiem ir īpaši jāveicina. Atrisinātos uzdevumus iesakām izkrāsot uzdevumu grāmatiņā attiecīgajās krāsās.